Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
умови членства
споживачам фінансових послуг
умови надання фінансових послуг
порядок захисту персональних даних споживача
органи управління
контактна інформація та реквізити
звітність та аудит
 


<dl><dt><dl><dt>

Заснована згідно рішення установчих зборів ( Протокол № 1 від 26 червня 2000 року) і діє на підставі Законів України «Про кредитні спілки», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»,  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

 Повне найменування відповідно до установчих документів:

 КРЕДИТНА СПІЛКА   «ГОСПОДАР»
 
 
Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр):

Дата державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі: 08.08.2000

Дата запису: 16.09.2004

Номер запису: 1 340 120 0000 000044

Ідентифікаційний код: Код за ЄДРПОУ - 25896724

 

Місцезнаходження відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру:

Поштовий індекс: 08001
 Область: Київська
 Район:  Макарівський
 Населений пункт:  селище міського типу Макарів
 Вулиця, номер будинку: Димитрія Ростовського, будинок 52-А, кімната 6

Відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ (ДРФУ):

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія КС №108 від 20.04.2004 р.

Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установhttps://kis.bank.gov.ua/

Вебсайт кредитної спілки:www.gospodar.naksu.org

 

Кредитна спілка «Господар» має право надавати наступні види фінансових  послуг:

1)      залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

2)      надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

 

Інформація щодо наявності у кредитної спілки права на надання відповідної фінансової послуги, відомості про ліцензії: за гіперпосиланням на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити такі відомості

https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/20000033483

  1) Діяльність кредитної спілки по залученню фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.
 
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: № 126-Л від  16.01.2012р.
 Дата початку дії (за наявності) ліцензії:
 09.05.2012 р.
 Інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності) переоформленої ліцензії):
 розпорядження  Нацкомфінпослуг №162 від 26.01.2017р.

Строк дії ліцензії - безстроковий

Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія): чинна ліцензія 

 

2) Діяльність кредитної спілки по наданню коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: розпорядження Нацкомфінпослуг№ 509 від 07.03.2017 р.

Дата початку дії (за наявності) ліцензії: 08.03.2017 р.

Строк діїліцензії - безстроковий

Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульованаліцензія): чинна ліцензія


Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки: Справа про банкрутство  непорушувалася, процедура санації не застосовувалася. 

Відомості про початок процедури ліквідації надавача фінансових послугКС  «Господар» в стадії ліквідації на даний момент не перебуває. 

Розкриття  звітних даних про діяльність КС «Господар» (інших, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність)здійснюється в обсязі, який підлягає опублікуванню на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку за гіперпосиланням

https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6 у розрізі кожного окремогонадавачафінансовихпослуг.

 

Кредитна спілка «Господар»відповідно до Статуту та за наявності необхідних ліцензій надає фінансові послуги громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які об'єднані ознакою членства в Кредитній спілці «Господар» - постійно проживають на території Київської  області.

 

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення здійснюється кредитною спілкою від членів кредитної спілки шляхом залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту- фінансова послуга, яка згідно зі статтею 21 Закону України «Про кредитні спілки» передбачає надання кредитною спілкою кредитів своїм членам, на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України.

Порядок та умови надання зазначених фінансових послуг містяться за посиланнями у «Положенні про фінансові послуги кредитної спілки  «Господар» та примірних договорах про надання фінансових послуг, які знаходиться на цьому вебсайтіhttp://gospodar.naksu.org/index.php?id=38 у розділі «Умови надання фінансових послуг».

З інформацією про вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги можна ознайомитися на цьому вебсайті (веб-сторінці)  у розділі «Умови надання фінансових послуг» за посиланнями«Умови надання кредитів»

http://gospodar.naksu.org/index.php?id=39 та «Умови залучення депозитів»

http://gospodar.naksu.org/index.php?id=40

При наданні фінансових послуг комісії та будь-які інші обов’язкові платежі за супровідні послуги кредитної спілки відсутні.

Надання споживчих кредитів здійснюється кредитною спілкою з дотриманням вимог Закону України «Про споживче кредитування».  

Загальна вартість споживчого кредиту включає загальний розмір кредиту, тобто суму коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит та проценти за користування кредитом. 

Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду споживчого кредиту, яку розміщено на цьому вебсайті у розділі «Умови надання фінансових послуг»

http://gospodar.naksu.org/uploads/media/umovi_nadannJa_kreditiv.pdf

 в таблиці «Умови надання кредитів», та в залежності від режиму сплати процентів і основної суми кредиту, які визначені у п.п. 3.2.1.5. «Положення про фінансові послуги кредитної спілки «Господар».

Особи, які надають посередницькі послуги, включаючи кредитних посередників: Відсутні.

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: відокремлених підрозділів  у КС  «Господар» немає.  

Адреса, за якою кредитною спілкою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 08001, Київська обл., Макарівський р-н, смт. Макарів, вул.Димитрія Ростовського, буд. 52-А, кім.6.

Порядок розгляду кредитною спілкою звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту

http://gospodar.naksu.org/index.php?id=45

 

Розділ «Захист прав споживачів» на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки  у сфері фінансових послуг:

<address>

 Національний  банк України (НБУ)
Адреса для листування: вул. Інститутська, буд. 9, м. Київ, 01601.
Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, буд.11-б, м. Київ.
Телефон: 0800 505 240.
 Електронна пошта:
 nbu@bank.gov.ua.

</address></dt></dl>

</dt></dl>
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи


ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України